Історія журналу

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» є періодичним друкованим рецензуємим науковим журналом (ISSN друкованої версії – 2078-774Х). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить три-чотири рази на рік, зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року, внесений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

Журнал входить до:

 • з 2013 р. –  міжнародної реферативної бази Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);
 • з 2014 р. – реферативного журналу Федеральної державної бюджетної установи науки Всеросійського інституту наукової та технічної інформації Російської академії наук (ВИНИТИ РАН)

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру) на українськійанглійській аборосійській мові, що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі енергетичного машинобудування, у тому числі:

  • Завдання оптимізації в енергомашинобудуванні.
  • Економічність і надійність тепло- і гідроенергетичного обладнання.
  • Енергозберігаючі технології при генерації, розподілі та транспорті енергії.
  • Модернізація та реконструкція енергетичних установок.
  • Аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах.
  • Завдання технічної теплофізики в машинобудівних конструкціях.
  • Нетрадиційна енергетика.
  • Високі технології в енергомашинобудуванні.
  • Екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.