DOI: https://doi.org/10.20998/2078-774X.2018.13.14

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ В ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ З ВОЛОГОВИДІЛЕННЯМ

Mykhailo Kostyantynovych Bezrodny, Natalya Oleksandrivna Prytula, Maria Oleksandrivna Tsvetkova

Анотація


В статті розглянута схема теплонасосної системи (ТНС) вентиляції в приміщенні з частковою і змінною  рециркуляцєюї відпрацьованого повітря для підтримання заданих комфортних умов перебування в приміщенні (температури і вологовмісту повітря). Проведено термодинамічний аналіз роботи теплонасосної схеми для визначення необхідних режимів роботи системи в залежності від параметрів зовнішнього атмосферного повітря. Показано, що для підтримання заданого вологовмісту повітря в приміщенні за різних погодних умов коефіцієнт рециркуляції має змінюватись в залежності від температури і відносної вологості атмосферного повітря. Отримані розрахункові залежності для необхідних коефіцієнтів рециркуляції при роботі системи вентиляції в холодний період року. Показана гранична межа застосування ТНС з підігрівом припливного повітря, після якої для підтримання комфортних умов в приміщенні необхідна робота ТНС в режимі кондиціювання (охолодження) припливного повітря. Отримані  також розрахункові дані щодо коефіцієнта використання зовнішньої енергії на ТНС вентиляції, які характеризують енергетичну ефективність роботи системи в залежності від параметрів зовнішнього повітря.  

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezrodny, M. K., Galan, M. A. (2011), "Enerhetychna efektyvnist systemy ventyliatsii z vykorystanniam rekuperatora ta teplovoho nasosa [Power efficiency of the ventilation system with recuperator and heat pump application]", Zbirnyk naukovykh prats «Tekhnichna teplofizyka i promyslova teploenerhetyka» [Сollection of scientific works «Technical thermophysics and industrial heat engineering»], Dnipropetrovsk, No. 3. pp. 5–13. ISSN 2077-1134.

Bezrodny, M.K., Galan, M. A. (2011), "Enerhetychna efektyvnist teplonasosnoi systemy ventyliatsii z rekuperatorom teploty i retsyrkuliatsiieiu vidpratsovanoho povitria [The energetic efficiency of heat pump ventilation system with heat recuperator and exhausted air recirculation application energy]", Naukovi visti NTUU «KPI» [Research Bulletin of NTUU "KPI"], No. 2. pp. 16–19. ISSN 1810-0546.

Gershkovich, V. F. (2009), Osobennosti proektirovanija sistem teplosnabzhenija zdanij s teplovymi nasosami [Features of the design of heating systems of buildings with heat pumps], Ukrainian Academy of Architecture «Energominimum», Kyiv, Ukraine.

State Construction Standards of Ukraine DBN V.2.5-67: 2013. Heating, ventilation and conditioning. Edition is official. Kyiv. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. 2013. 149 pp.

Bozhenko, M. K., Salo, V. P. (2004), Dzherela teplopostachannia ta spozhyvachi teploty [Sources of heat supply and consumers of heat: Teaching methods], Kyiv: "Polytechnic", 192 p. ISBN 966622156X.

Bezrodny, M. K., Prytula, N. О. (2016), Termodynamichna ta enerhetychna efektyvnist tep-lonasosnykh skhem teplopostachannia [Thermodynamic and energetic efficiency of heat pump heat-supply circuits]: monograph. Kyiv: NTUU "KPI". 272 p. ISBN 978-966-622-774-7.

Morozyuk, T. V. (2000), Teoriya kholodilnykh mashin i teplovykh nasosov [The theory of refrigerating machines and heat pumps]. Odessa: Studio "Negociant", 712 p. ISBN 966-691-209-0.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Безродний М. К., Галан М. А. Енергетична ефективність системи вентиляції з використанням рекуператора та теплового насоса. Збірник наукових праць «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика». Дніпропетровськ, 2011. № 3. С. 5–13. ISSN 2077-1134.

 

2.   Безродний М. К., Галан М. А. Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2011. № 2. С. 16–19. ISSN 1810-0546.

 

3.   Гершкович, В. Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами. Киев: Украинская Академия Архитектуры ЧП "Энергоминимум", 2009. 60 с.

 

4.   Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. Видання офіційне. Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 149 с.

 

5.   Боженко М. Ф., Сало В. П. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти : навч. посіб. Киев: «Політехніка», 2004. 192 с. ISBN 966622156X.

 

6.   Безродний М. К., Притула Н. О. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання : монографія. Киев: НТУУ «КПІ», 2016. 272 с. ISBN 978-966-622-774-7.

 

7.   Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. Одесса: Студия «Негоциант», 2000. 712 с. ISBN 966-691-209-0.