DOI: https://doi.org/10.20998/2078-774X.2019.02.03

ПОВЗУЧІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОРПУСУ ЦИЛІНДРА ВИСОКОГО ТИСКУ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ К-325-23,5

Pavel Petrovich Gontarovskiy, Nikolay Grigor'evich Shulzhenko, Nataliya Grigor'evna Garmash, Alla Aleksandrovna Glyadya

Анотація


Корпус парової турбіни є одним із найбільш відповідальних і напружених вузлів, на якому безпосередньо відображаються жорсткі умови експлуатації. За допомогою розроблених на основі методу скінченних елементів розрахункової методики й програмного забезпечення, що дозволяють аналізувати термонапружений стан елементів енергомашин з урахуванням конструктивних особливостей і умов навантаження в тривимірній постановці, проведена оцінка повзучості внутрішнього корпусу циліндра високого тиску парової турбіни К-325-23,5. Проведені розрахункові дослідження показали, що в результаті повзучості корпусу напруження перерозподіляються по об'єму, а максимальні деформації повзучості не перевищують 0,31 %. Внутрішній корпус має значний резерв до вичерпання ресурсу.


Посилання


Shulzhenko, N., Gontarovskiy, P., Matyukhin, Yu and Garmash, N (2005), “Modelirovaniye nestatsionarnogo termonapryazhennogo sostoyaniya chasti korpusa turbiny v trekhmernoy postanovke [Modeling of non-stationary thermal stress state of the turbine casing in three-dimensional statement]”, Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Dynamics and Strength of Machines, no 22, pp. 119–128. ISSN 2078-9130.

Shulzhenko, N., Gontarovskiy, P., Matyukhin, Yu and Garmash, N (2008), “Analiz formoizmeneniya vysokotemperaturnoy chasti korpusa turbiny posle dlitel'noy ekspluatatsii [Analysis of forming of the high-temperature part of the turbine case after long-term operation]”, Journal of Mechanical Engineering, vol. 11, no. 3, pp. 15–23, ISSN 2078-9130.

Shulzhenko, N., Gontarovskiy, P., Matyukhin, Yu and Garmash, N (2008), “Modelirovaniye kinetiki trekhmernykh termomekhanicheskikh poley v elementakh turbomashin [Modeling of the kinetics of three-dimensional thermomechanical fields of turbomachinery components]”, VIbratsiyi v tehnitsi ta tehnologiiyah [Vibration in engineering and technology], no. 6(38), pp. 26–30, ISSN 2306-8744.

(1985), Raschet temperaturnykh poley rotorov i korpusov parovykh turbin: RTM 108.020.16-85 [Calculation of the temperature fields of the rotors and buildings of steam turbines: RTM 108.020.16-85], Central Boiler and Turbine Institution, Leningrad, Russian.

(1986), Turbiny parovyye statsionarnyye. Normy rascheta na prochnost' korpusov tsilindrov i klapanov: OST 108.020.132-85 [Stationary steam turbines. Standards for strength calculation of cylinder liners and valves OST 108.020.132-85], Central Boiler and Turbine Institution, Leningrad, Russian, 32 p.

(1985), Turbiny parovyye statsionarnyye. Raschet flantsevykh soyedineniy gorizontal'nykh raz'yemov korpusov: OST 108.021.110-84 [Stationary steam turbines. Calculation of flange connections of horizontal case connectors. OST 108.021.110-84], Central Boiler and Turbine Institution, Leningrad, Russian, 32 p.

Matsevityy, Yu. M., Alyokhina, S. V., Goloshchapov, V. N., Kotul'skaya O. V. (2012) Teploobmen v elementakh konstruktsiy parovykh turbin [Heat transfer in the elements of steam turbine structures], Kharkiv, 288 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Шульженко Н. Г., Матюхин Ю. И, Гонтаровский П. П., Гармаш Н. Г. Моделирование нестационарного термонапряженного состояния части корпуса турбины в трехмерной постановке. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. Харків: НТУ «ХПІ», 2005. № 22. С. 119–128. ISSN 2078-9130.

2.     Шульженко Н. Г., Матюхин Ю. И, Гонтаровский П. П., Гармаш    Н. Г. Анализ формоизменения высокотемпературной части корпуса турбины после длительной эксплуатации. Проблемы машиностроения. 2008. Т. 11, № 3. С. 15–23. ISSN 0131-2928.

3.     Шульженко Н. Г., Матюхин Ю. И, Гонтаровский П. П., Гармаш Н. Г. Моделирование кинетики трехмерных термомеханических полей в элементах турбомашин. Вібрації в техніці та технологіях. 2004. № 6 (38). С. 26–30. ISSN 2306-8744.

4.     Расчет температурных полей роторов и корпусов паровых турбин: РТМ 108.020.16-85. Введ. 01.01.85. Ленинград: НПО ЦКТИ, 1985. 116 с.

5.     Турбины паровые стационарные. Нормы расчета на прочность корпусов цилиндров и клапанов: ОСТ 108.020.132-85. Введ. 01.07.86. Ленинград: НПО ЦКТИ, 1986. 32 с.

6.     Турбины паровые стационарные. Расчет фланцевых соединений горизонтальных разъемов корпусов. ОСТ 108.021.110-84.  Взамен ОСТ 108.021.110-79. Ленинград: НПО ЦКТИ, 1985. 32 с.

7.     Мацевитый Ю. М., Алёхина С. В., Голощапов В. Н., Котульская О. В. Теплообмен в элементах конструкций паровых турбин. Харьков: Институт проблем машиностроения. 2012. 288 с.