DOI: https://doi.org/10.20998/2078-774X.2016.10.03

HEAT AND MASS TRANSFER IN THE FILTER-SEPARATOR OF FUEL SYSTEM GTP GPU

Valerii Omelianovych Tuz, Yaroslav Yevhenovych Trokoz, Nataliia Leonidivna Lebed

Анотація


На підставі експериментальних досліджень процесів при випаровуванні рідини в масообмінному елементі отримано емпіричні залежності для розрахунку локальної та середньої масовіддачі на початковій ділянці і ділянці стабілізованого процесу, розроблено фільтр-сепаратор паливного газу, який призначений для одержання гомогенного палива. Випробування дослідного зразка показало, що використання фільтр-сепаратора в системі паливоприготування ГТУ виключає попадання в камеру згорання важких вуглеводневих з’єднань, механічних домішок і сірки.

Ключові слова: газотурбінна установка (ГТУ), газоперекачуючий агрегат (ГПА), фільтр-сепаратор, тепломасообмін.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pchоlkin, V. V., Lisicyna, O. V., Podlegaev, S. N., Prokofev, L. A. and Sivkov, D. I. (2007), ²Vozduhoochistitel'nye ustrojstva-jetapy razvitija. OOO "VNIIGAZ" [Air pollution control devices – stages ofdevelopmentofLLC²VNIIGAZ²]²,Gazoturbinnyetehnologii [Gas turbine technology], no. 4 (51), pp. 32–37. – ISSN 2311-2646.

Schwab, J. and Bogdan, A. (2009), ²Sravnitel'nyj analiz razlichnyh sistem fil'tracii, primenjaemyh na GTU v Rossii[Acomparative analysis of the various filtration systems used in gas turbines in Russia]², Gazoturbinnye tehnologii[GasHydraulictechnology], no. 5(78), pp. 16–20. – ISSN 2311-2646.

Pchоlkin, V. V., Podlegaev, S. N., Sivkov, D. I. and Lisicyna, O. V. (2008), ²Kachestvo podgotovki gaza vtehnologicheskihprocessah kompressornyh stancij [The quality of the gas in the preparationprocessesofcompressorstations]²,Gazoturbinnyetehnologii [Gas turbine technology], no. 3(64), pp. 38–42. –ISSN2311-2646.

Tuz, V. О. and Lebed, N. L. (2014), Teplo- і masoobmіn pri oholodzhennі povіtrja gravіtacіjno stіkajuchojuіzotermіchnojuplіvkoju [Heat and mass exchange during cooling of the air by the gravitationallydrainingisothermalfilm]²,MaterіaliHVMіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії "Sovremennye informacionnyeijelektronnye tehnologii² 26 May2014,Odessa [Proceedings oftheXV International scientific conference"ModernElectronic Clearing and technologies² 26May2014, Odessa]. – ISSN 2308-8060.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Пчёлкин, В. В. Воздухоочистительные устройства – этапы развития. ООО «ВНИИГАЗ» [Текст] /В.В.Пчёлкин,О.В.Лисицына, С. Н. Подлегаев, Л. А. Прокофьев, Д. И. Сивков // Газотурбинные технологии. – 2007. –№4(51). –С.32–37. – ISSN 2311-2646.
2 Шваб, Ю. Сравнительный анализ различных систем фильтрации, применяемых на ГТУ в России [Текст] / Ю. Шваб,А.Богдан // Газотурбинные технологии. – 2009. – № 5(78). – С. 16–20. – ISSN 2311-2646.
3 Пчёлкин, В. В. Качество подготовки газа в технологических процессах компрессорных станций [Текст] / В.В.Пчёлкин, С. Н. Подлегаев, Д. И. Сивков, О. В. Лисицына // Газотурбинные технологии. – 2008. – № 3(64). – С. 38–42. –ISSN 2311-2646.
4 Туз, В. О. Тепло- і масообмін при охолодженні повітря гравітаційно стікаючою ізотермічною плівкою [Текст] / В.О.Туз, Н. Л. Лебедь // Труды ХV Международной научно-практическойконференции«Современныеинформационныеиэлектронные технологии». – Політехперіодіка. –Одеса,2014. – С. 29–30.–ISSN 2308-8060.