(1)
Пересьолков, О.; Круглякова, О. Експериментальне дослідження теплообміну між плівкою води й поверхнею прокатного валка в камері теплової підготовки. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2021, 42-46.