(1)
Ткаченко, С.; Власенко, О. Прогнозування інтенсивності теплообміну в біогазовому виробництві. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2022, 50-62.