(1)
Римар, Т.; Заяць, М. Особливості заміни калориферної установки котла ТГМП-314. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2022, 35-38.