(1)
Воінов, О.; Елькін, Ю. Про вплив на екологічну ефективність централізованих систем теплопостачання. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2022, 39-44.