(1)
Горбенко, Г.; Решитов, Е.; Турна, Р.; Годунов, А.; Роговий, Є. Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі при розвиненому кипінні аміаку в каналі випарника термоплати. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2022, 45-49.