(1)
Данилов, М.; Доник, Т. Вплив блокування отворів видуву охолоджувача на ефективність плівкового охолодження. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2024, 45-50.