(1)
Хаджiванд М. Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2024, 38-44.