(1)
Жирков, О.; Усатий, О.; Авдєєва, О.; Торба, Ю. Чисельне дослідження впливу зміни кута атаки на величину коефіцієнта втрат кінетичної енергії та кутів виходу потоку для соплових решіток з поворотними діафрагмами. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2024, 12-19.