(1)
Тарасов, О. І.; Літвиненко, О. О.; Михайлова, І. О.; . Задачі проектування систем парового охолодження газових турбін. Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО 2016, 42-48.