Хаджiванд М. (2024). Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування, (4), 38–44. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2023.04.04