Хаджiванд Масуд. 2024. «Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування, вип. 4 (Січень):38-44. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2023.04.04.