Хаджiванд М. (2024) «Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування, (4), с. 38–44. doi: 10.20998/2078-774X.2023.04.04.