[1]
О. Пересьолков і О. Круглякова, «Експериментальне дослідження теплообміну між плівкою води й поверхнею прокатного валка в камері теплової підготовки», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 4, с. 42–46, Груд 2021.