[1]
С. Ткаченко і О. Власенко, «Прогнозування інтенсивності теплообміну в біогазовому виробництві», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 3-4, с. 50–62, Груд 2022.