[1]
О. Степанець і Ю. Маріяш, «Model–Predictive Blowing Mode Controller Synthesis for the Oxygen-Converter Process», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 3-4, с. 63–67, Груд 2022.