[1]
О. Воінов і Ю. Елькін, «Про вплив на екологічну ефективність централізованих систем теплопостачання», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 3-4, с. 39–44, Груд 2022.