[1]
Г. Горбенко, Е. Решитов, Р. Турна, А. Годунов, і Є. Роговий, «Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі при розвиненому кипінні аміаку в каналі випарника термоплати», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 3-4, с. 45–49, Груд 2022.