[1]
Хаджiванд М., «Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 4, с. 38–44, Січ 2024.