[1]
О. Жирков, О. Усатий, О. Авдєєва, і Ю. Торба, «Чисельне дослідження впливу зміни кута атаки на величину коефіцієнта втрат кінетичної енергії та кутів виходу потоку для соплових решіток з поворотними діафрагмами», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 4, с. 12–19, Січ 2024.