[1]
О. І. Тарасов, О. О. Літвиненко, І. О. Михайлова, і ., «Задачі проектування систем парового охолодження газових турбін», Вісник НТУ "ХПІ", серія ЕТПО, вип. 12, с. 42–48, Січ 2016.