Хаджiванд М. «Вивчення впливу кута розширення факела на стабільність горіння у камері згорання авіаційних двигунів». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування, вип. 4, Січень 2024, с. 38-44, doi:10.20998/2078-774X.2023.04.04.