№ 2 (2020): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"