Особливості вибору геометричних кутів входу та кутів встановлення в задачах оптимального проектування осьових турбін

А. В. Бойко, О. П. Усатий, В. С. Бараннік

Анотація


Виконано дослідження впливу геометричного кута входу робочих решіток та кута натікання потоку на ефективність активних решіток. Обґрунтована необхідність включення геометричного кута входу в число оптимізованих параметрів при оптимальному проектуванні проточної частини осьових турбін. Приведені графіки залежності коефіцієнта швидкості від кута натікання потоку при різних геометричних кутах входу.

Ключові слова


оптимізаційна задача; активна коренева робоча решітка; геометричний кут входу робочих решіток; кут встановлення; кут атаки; конфузорність каналу.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ