№ 15 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" ISSN: 2078-774X

Зміст

Розробка проточної частини ЦВСТ парової турбіни К-1250 на основі методів розрахунку тривимірних в’язких течій PDF (Русский)
А. В. Русанов, О. Л. Шубенко, В. Л. Швецов, А. В. Cенецький, . 7-16
Особливості вибору геометричних кутів входу та кутів встановлення в задачах оптимального проектування осьових турбін PDF (Русский)
А. В. Бойко, О. П. Усатий, В. С. Бараннік 17-22
Дослідження течії в лабіринтовому ущільненні PDF (Русский)
Г. А. Бондаренко, В. Н. Бага 23-31
Аеропружні коливання лопаткового вінця турбомашини у тривимірному потоці в’язкого газу PDF (Русский)
В. І. Гнесін, Л. В. Колодяжна, Р. Жандковскі, О. О. Колеснік 32-40
Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ PDF (Русский)
В. Л. Швецов, І. І. Кожешкурт, В. А. Конев, В. Г. Солодов, А. А. Хандримайлов 41-49
Порівняння розрахункових та експериментальних даних напружено-деформованого стану елементів турбіни К-200-130 PDF (Русский)
О. Ю. Черноусенко 50-55
Перспективні способи плівкового охолодження: вплив прискорення основного потоку PDF (Русский)
А. А. Халатов, И. И. Борисов, М. В. Безлюдная, Н. А. Панченко, Ю. Я. Дашевский 56-62
Комплексний метод розрахунку систем охолодження роторів газових турбін PDF (Русский)
О. І. Тарасов, Конг. Шанг Чан, О. О. Літвиненко, І. О. Михайлова 63-68
Вплив орієнтації рядів отворів на циліндричній ділянці вхідної кромки на ефективність плівкового охолодження PDF (Русский)
В. Ю. Петельчиц, Д. Н. Письменний, Ю. Я. Дашевский 69-75
Охолодження парових турбін PDF (Русский)
Б. .А. Аркадьєв, . 76-85
Методи проектування турбін осьового типу для когенераційної установки ORC, яка використовує в якості робочого тіла силікатне масло PDF (English)
Р. Русанов, П. Клонович, А. Русанов, П. Лампарт, Л. Енджиевски, Л. Витановски, . 86-100
Про вплив на характеристики вихідних дифузорів числа Маха за останнім ступенем турбіни PDF (Русский)
Ю. О. Юдін, В. П. Суботович, О. Ю. Юдін, С. О. Темченко 101-105
Багатокритеріальний синтез систем керування енергоблоку АЕС з використанням лабораторії методів оптимізації OPTLAB PDF (Русский)
В. П. Северин, О. М. Нікуліна, Д. А. Лютенко, О. Ю. Бобух, . 106-111
Огляд методик аналізу теплового стану ротора турбогенератора з безпосереднім охолодженням воднем PDF (Русский)
К. О. Кобзар, П. Г. Гакал, Е. О. Овсянникова, . 112-117
Розширення діапазону стійкої роботи ступеня відцентрового компресора завдяки вдуву робочого середовища у безлопатковому дифузорі PDF (Русский)
М. В. Калинкевич, О. М. Щербаков 118-125
Досвід розрахунку течії газу в ступенях відцентрових компресорів у програмному комплексі ANSYS CFX з урахуванням реальних властивостей стисливого середовища PDF (Русский)
О. М. Нефедов, А. В. Скорик 126-130
Розрахунково-експериментальне дослідження впливу немодельних змін в геометрії проточної частини середньовитратного ступеня відцентрового компресора PDF (Русский)
А. .О. Мірошниченко, О. .А. Обухов, В. .П. Парафійник 131-140
Дослідження напруженого стану валопроводів турбін при коротких замиканнях PDF (Русский)
Н. Г. Гармаш 141-145
Дослідження можливості використання існуючого вузла статор – спіральна камера турбіни РО230/821 для умов експлуатації насос-турбіни ОРО230-В-221 PDF (Русский)
К. Н. Ровный 146-150
Підвищення надійності експлуатації живильних насосів деаераційних установок паротурбінних блоків електростанцій PDF
М. М. Нечуйвітер, І. Г. Шелепов 151-155
Впровадження енергоефективних рішень із використанням місцевих та відновлювальних джерел енергії при теплозабезпеченні навчальних закладів в умовах України PDF
В. А. Волощук 156-165