№ 15 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" ISSN: 2078-774X

Зміст

Розробка проточної частини ЦВСТ парової турбіни К-1250 на основі методів розрахунку тривимірних в’язких течій PDF (Русский)
A V Rusanov, O L Shubenko, V L Shvetsov, O V Senetsky 7-16
Особливості вибору геометричних кутів входу та кутів встановлення в задачах оптимального проектування осьових турбін PDF (Русский)
A V Boiko, A P Usaty, V S Barannik 17-22
Дослідження течії в лабіринтовому ущільненні PDF (Русский)
G A Bondarenko, V N Baga 23-31
Аеропружні коливання лопаткового вінця турбомашини у тривимірному потоці в’язкого газу PDF (Русский)
V I Gnesin, L V Kolodyazhnaya, R Rzadkowski, O O Kolisnyk 32-40
Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ PDF (Русский)
V L Shvetsov, I I Kozheshkurt, V A Коnev, V G Solodov, A A Khandrimailov 41-49
Порівняння розрахункових та експериментальних даних напружено-деформованого стану елементів турбіни К-200-130 PDF (Русский)
O Yu Chernоusenko 50-55
Перспективні способи плівкового охолодження: вплив прискорення основного потоку PDF (Русский)
A A Khalatov, I I Borisov, M V Bezludna, N A Panchenko, Yu J Dashevskyy 56-62
Комплексний метод розрахунку систем охолодження роторів газових турбін PDF (Русский)
O I Tarasov, Tran Cong Sang, O A Litvinenko, I A Mihaylova 63-68
Вплив орієнтації рядів отворів на циліндричній ділянці вхідної кромки на ефективність плівкового охолодження PDF (Русский)
V Yu Petelchyts, D N Pysmennyi, Yu J Dashevskyy 69-75
Охолодження парових турбін PDF (Русский)
B A Arkadyev 76-85
Методи проектування турбін осьового типу для когенераційної установки ORC, яка використовує в якості робочого тіла силікатне масло PDF (English)
R Rusanov, P Klonowicz, A Rusanov, P Lampart, L Jędrzejewski, L Witanowski 86-100
Про вплив на характеристики вихідних дифузорів числа Маха за останнім ступенем турбіни PDF (Русский)
Yu A Yudin, V P Subotovich, A Yu Yudin, S A Temchenko 101-105
Багатокритеріальний синтез систем керування енергоблоку АЕС з використанням лабораторії методів оптимізації OPTLAB PDF (Русский)
V P Severin, O M Nikulina, D A Lutenko, O Yu Bobuh 106-111
Огляд методик аналізу теплового стану ротора турбогенератора з безпосереднім охолодженням воднем PDF (Русский)
K O Kobzar, P G Gakal, O O Ovsyannykova 112-117
Розширення діапазону стійкої роботи ступеня відцентрового компресора завдяки вдуву робочого середовища у безлопатковому дифузорі PDF (Русский)
M V Kalinkevych, O M Shcherbakov 118-125
Досвід розрахунку течії газу в ступенях відцентрових компресорів у програмному комплексі ANSYS CFX з урахуванням реальних властивостей стисливого середовища PDF (Русский)
О. M Nefedov, A V Skoryk 126-130
Розрахунково-експериментальне дослідження впливу немодельних змін в геометрії проточної частини середньовитратного ступеня відцентрового компресора PDF (Русский)
A A Miroshnichenko, A A Obuhov, V P Parafejnik 131-140
Дослідження напруженого стану валопроводів турбін при коротких замиканнях PDF (Русский)
N G Garmash 141-145
Дослідження можливості використання існуючого вузла статор – спіральна камера турбіни РО230/821 для умов експлуатації насос-турбіни ОРО230-В-221 PDF (Русский)
K N Rovniy 146-150
Підвищення надійності експлуатації живильних насосів деаераційних установок паротурбінних блоків електростанцій PDF
M M Nechuiviter, I G Shelepov 151-155
Впровадження енергоефективних рішень із використанням місцевих та відновлювальних джерел енергії при теплозабезпеченні навчальних закладів в умовах України PDF
V A Voloshchuk 156-165