№ 13 (2014)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" ISSN: 2078-774X

Зміст

Методологія об’єктно-орієнтованої комплексної оптимізації проточних частин потужних парових турбін з урахуванням змінного режиму роботи PDF (Русский)
А. В. Бойко, О. П. Усатий, О. П. Авдєєва 5-10
Комбінований протиерозійний захист робочих лопаток останніх ступенів потужних парових турбін PDF (Русский)
В. Л. Швецов, О. Е. Ковальский, Г. М. Картмазов, В. Г. Солодов, І. І. Кожешкурт, В. О. Конев, . 11-20
Дискретний підхід до опису крупнодисперсної вологи при визначенні механічних втрат в останньому ступені ЦНТ вологопарових турбін PDF (Русский)
О. Л. Шубенко, І. С. Стрельніков, . 21-28
Модернізація системи регенерації турбоустановки при роботі на зниженому навантаженні енергоблока 300 МВт з бездеаераторною тепловою схемою PDF (Русский)
Е. Б. Григор’єва, Н. Н. Трифонов, С. Б. Єсін, Ф. А. Святкін, Є. К. Миколаєнкова, Є. А. Сухорукова, Ю. Г. Сухоруков, . 29-34
Розрахунок турбінного ступеня по зазорах, як рішення обернених аеродинамічних задач у вільних кільцевих каналах PDF (Русский)
В. П. Суботович, О. Ю. Юдін, С. О. Темченко 35-38
Автоматизована оцінка спрацювання ресурсу високотемпературного ротора турбіни PDF (Русский)
М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Ю. І. Матюхін, Н. Г. Гармаш, В. П. Гонтаровский 39-45
Сучасні методи термоекономічного аналізу та діагностики холодильних машин та теплових насосів PDF (Русский)
Е. Г. Братута, Д. Х. Харлампіді, О. В. Шерстюк, Є. Л. Сніховский, . 46-54
Доцільність застосування методу зворотного формування температурної нерівномірності для роз’ємних корпусів циліндрів парових турбін PDF
О. Г. Кнабе, М. М. Нечуйвітер, І. Г. Шелепов 55-60
Проектування багатоступеневих відцентрових насосів на основі розв’язання оберненої та прямої гідродинамічної задачі PDF (Русский)
А. .С. Косторной, . А..О. Бондарев 61-71
Дослідження багатофазних ежекторів PDF (Русский)
В. А. Сиченков, В. І. Панченко, Р. Р. Халіулін, . 72-76
Вимірювання осьових газових навантажень, діючих на ротор відцентрового компресора з магнітними підшипниками PDF (Русский)
С. С. Євгеньєев, В. О. Футін 77-81
Критерії оптимізації турбокомпаундних транспортних двигунів PDF (Русский)
С. О. Альохін, В. П. Герасименко, . 82-84
Визначення ефективності зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 блоку № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС PDF
С. Г. Кобзар, А. А. Халатов 85-91
Математична модель горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000 енергоблоку АЕС з ВВЕР PDF (Русский)
А. В. Єфимов, В. Л. Каверцев, Т. В. Потаніна, Т. А. Гаркуша, Т. А. Єсипенко, . 92-102
Геліоколектор гарячого водопостачання і вентиляції PDF (Русский)
І. М. Овсянникова, І. А. Немировский, А. М. Ганжа 103-107
Ефективний метод аналізу динаміки двоходового пластинчастого теплообмінного апарату PDF (Русский)
О. .О. Шевелев, С. .Ю. Абдуллін, . 108-114
Методика і результати ексергетичного аналізу різних схем енергоустановок на біогазі PDF (Русский)
А. С. Мазуренко, А. Є. Денисова, А. А. Климчук, Мінь. Хіеу Нго 115-121
Когенераційна система виробництва та споживання біогазу PDF
Є. Є. Чайковська 122-128
Оптимізація внутрішньоблокових технологічних процесів теплової електростанції PDF (Русский)
М. .А. Дуель, Г. І. Канюк, Т. .М. Фурсова 129-138
Показники роботи протитискової турбіни ПР-6-35/5/1,2 в системах теплофікації PDF (Русский)
М. М. Чепурной, С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент 139-146
Вплив жорсткості елементів водяній камери конденсатора парової турбіни на відгук від динамічного впливу PDF (Русский)
Ю. С. Воробьев, М. А. Солохин, А. Н. Губский, . 147-155
Оцінка і аналіз теплових параметрів твердих теплоакумулююча елементів в режимі заряду і віддачі тепла електричного теплового акумулятора PDF (Русский)
О. .В. Хіменко 156-161
Поліпшення енергозбереження у транспортних газотурбінних двигунах застосуванням каскадних трансформаторів PDF
Ю. .B. Сторчеус 162-168
Рівняння гідроагрегата як елемента САР з урахуванням універсальної характеристики гідротурбіни PDF (Русский)
В. .А. Булгаков, О. .С. Вахрушева, Е. .А. Дяченко 169-176