№ 16 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" ISSN: 2078-774X

Зміст

Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ у діапазоні режимів PDF (Русский)
В. Л. Швецов, І. І. Кожешкурт, В. О. Конев, В. Г. Солодов, А. А. Хандримайлов, . 5-13
Дослідження особливостей робочого процесу камери згоряння ГТД потужністю 2,5 МВт, що працює на синтез-газі PDF (Русский)
С. І. Сербин, Н. О. Гончарова, В. В. Вілкул 14-18
Вплив ККД елементів блоку перетворювання енергії на ефективність циклу модульної ЯЕУ з газоохолоджувальним гелієвим реактором PDF (Русский)
А. А. Халатов, С. Д. Северин, Т. В. Доник 19-25
Управління ресурсом корпусних деталей парових турбін PDF (Русский)
О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко 26-31
Діагностування термонапруженого стану і оцінка спрацювання ресурсу роторів високого та середнього тиску турбіни Т-250/300-240 PDF (Русский)
Н. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Ю. Г. Ефремов 32-37
Дослідження вібронапруженого стану елементів ГТД з використанням високотемпературних плівкових тензорезисторів PDF (Русский)
Ю. О. Гусев, . Кахраи.Камбиз , Г. А. Прочан, Ю. А. Яковлев 38-43
Модернізація програмного комплексу DNA для розрахунку теплових схем ПТУ PDF (Русский)
А. .В. Бойко, . А.П. Усатый, Н. С. Шаповалова 44-49
Теплообмін та гідродинамічний опір при поперечному обтіканні повітрям першого ряду пучка труб з сферичними заглибленнями PDF (Русский)
А. А. Халатов, А. Ж. Мейріс, Т. В. Доник, А. В. Гамрецка 50-53
CFD моделювання горіння гасу при різних початкових умовах та діаметрах капель палива PDF (English)
. Масуд.Хадживанд 54-66
Методи проектування турбін радіально-осевого типу для когенереційної установки ORC, що використовує в якості робочого тіла силікатне масло (MDM) PDF (English)
П. Клонович, Р. Русанов, П. Лампарт, А. Русанов, Т. К..Сурвило.Я. Сухоцки, . 67-77
Течія без осевої симетрії крізь решітку турбомашини, що обертається, на поверхні S2 PDF (Русский)
В. П. Суботович, О. Ю. Юдін 78-81
Перспективи застосування гідропарових турбін при освоєнні низькопотенційного тепла промислових і природних вод PDF (Русский)
Б. О. Трошенькин, В. Б. Трошенькин 82-88
Вплив поздовжньої теплопровідності на динамічні і статичні характеристики пластинчастих теплообмінних апаратів PDF (Русский)
О. О. Шевелев, В. Г. Павлова, С. Ю. Абдуллін, . 89-96
Порівняльний аналіз термоекономічних моделей парокомпресійної теплонасосної установки PDF (Русский)
В. О. Тарасова 97-107
Оптимальна потужність теплового насосу у комбінованих системах теплопостачання для південного регіону України PDF (Русский)
Г. А. Баласанян, О. А. Климчук, М. Б. Міняйло 108-111
Особливості теплообміну в зазорі між ободом діафрагми і корпусом турбіни PDF (Русский)
В. Н. Голощапов, О. В. Котульская, Т. Н. Парамонова 112-116
Аналіз методів та моделей оптимального розподілення навантажень між енергогенеруючими об’єтами PDF (Русский)
О. В. Єфімов, Т. В. Потаніна, Д. І. Кухтін, В. Л. Кавєрцев, Т. А. Гаркуша, . 117-123
Розробка математичної моделі регенеративних теплообмінників систем енерго- і теплопостачання високотемпературних теплотехнологічних агрегатів PDF (Русский)
О. В. Кошельник, Д. В. Лавинский, Є. В. Хавін, В. Г. Павлова, О. П. Гордиенко 124-131
Чисельне дослідження явища сепарації повної температури у потоках стисливої рідини PDF (Русский)
Ю. П. Кухтін, Г. І. Слинько 132-140
Підвищення економічності паливовикористання в промислових печах PDF (Русский)
А. Д. Димитров, А. Н. Шраменко, В. А. Пядухов 141-146
Математичне моделювання течії середовища через лабіринтове ущільнення турбомашини PDF
В. М. Пустовалов, Л. В. Фатіч, С. П. Науменко, . 147-153
Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель PDF
О. О. Алексахін, О. В. Бобловський, С. В. Єна 154-156
Дослідження можливостей енергозбереження у технології виробництва залізобетону PDF
Ю. В. Шульгін, Я. В. Жнітов 157-161