№ 17 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" ISSN: 2078-774X

Зміст

Розробка та апробація комплексного методу оптимізації ступені осьової турбіни PDF (Русский)
А. В. Бойко, А. П. Усатый, Д. И. Максюта 5-12
Особливості формування поля температур в стабілізаторние горілчаних пристроях при мікродифузійні спалюванні газу PDF (Русский)
О. Ю. Черноусенко, Л. С. Бутовский, Е. А. Грановская, Д. А. Горяч, О. С. Мороз 13-20
Аналіз характеристик блоково-комплектної турбокомпресорної установки з газотурбінним приводом на основі її комплексної математичної моделі PDF (Русский)
В. П. Парафейник, С. О. Прилипко 21-33
Ефективність зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 БЛОКУ № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС на основних режимах навантаження PDF
С. Г. Кобзар, А. А. Халатов 34-39
Вплив дійсних режимів роботи теплофікаційної турбіни Т-100/120-130 на відпуск тепла й електроенергії PDF (Русский)
О. Л. Шубенко, О. А. Бабенко, В. М. Голощапов, О. Ю. Козлоков 40-43
Дослідження енергетичних характеристик плазмового генератора для стабілізації термо-акустичних процесів в камерах згоряння PDF (Русский)
С. И. Сербин, А. В. Козловский, С. В. Вилкул 44-48
Удосконалення аеродинамічних трактів парогазової установки PDF (Русский)
А. С. Мазуренко, В. А. Арсірій, Е. А. Арсірій, В. І. Кравченко 49-52
Критичні стискаючі сили і форми втрати стійкості напрямних каналів тепловиділяючих збірок ядерних реакторів ВВЕР-1000 PDF (Русский)
О. В. Єфімов, М. В. Максимов, Ю. В. Ромашов 53-56
Теплогідравлічна ефективність різних способів закрутки потоку PDF (Русский)
Т. В. Доник 57-60
Спалювання важких рідких вуглеводнів у теплогенераторі з гнотовим пальником у вихровому рециркулюючому потоці PDF (Русский)
О. В. Шихабутинова 61-67
Оптимальні параметри дифузорів трактів відборів парових турбін PDF (Русский)
О. В. Лапузін, В. П. Суботович 68-74
Застосування комбінованої програми регулювання для турбоустановок великої потужності з сопловим паророзподілом PDF (Русский)
А. И. Бабаев, В. Н. Голощапов 75-80
Перемінний режим експлуатації системи глибокої утилізації теплоти газів, що відводяться з котла PDF (Русский)
О. В. Єфімов, О. Л. Гончаренко, О. В. Касілов, Л. В. Гончаренко, . 81-87
Методика та результати дослідження теплообміну при різному орієнтуванні високотемпературної поверхні, яка охолоджується диспергованою водою PDF (Русский)
А. Р. Переселков 88-90
Прецизійна система автоматичного регулювання гідротурбіни PDF (Русский)
Г. І. Канюк, А. Ю. Мезеря, В. Є. Мельников 91-96
Моделювання режиму переривчастого опалення комбінованої системи теплопостачання із тепловим насосом PDF (Русский)
Г. А. Баласанян, О. А. Климчук, М. Б. Миняйло 97-102
Підігрів компонентів горіння та інтенсифікація роботи печей PDF (Русский)
О. Д. Димитров, О. М. Шраменко, В. А. Пядухов 103-110
Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів PDF
Ю. Г. Єфремов 111-116
Оптимально-раціональне проектування елементів головних передач силових енергетичних машин PDF
П. М. Калінін, Ю. О. Остапчук, Ю. В. Жережон-Зайченко 117-124
Особливості конструкції та методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти відхідних газів із проточним барботажним шаром PDF
О. П. Костюк 125-134
Комплексне моделювання біогазової установки у складі когенераційної системи PDF
Є. Є. Чайковська, Б. І. Молодковець 135-142
Оптимізація теплових витрат при виробництві залізобетонних виробів у період ізотермічної витримки в установці ямного типу PDF
Ю. В. Шульгін, Я. В. Жнітов 143-146
Можливості підвищення енергоефективності теплових мереж шляхом впровадження когенерації PDF
С. Ю. Андрєєв, В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд, О. В. Сенецький 147-155
Аналіз основних способів термомодернізації будівель та методика їх впровадження PDF
Д. В. Зайцев, О. А. Климчук, Г. А. Баласанян 156-160